นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post on 12 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 6

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา