นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตร หัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

Post on 12 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 6

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา