นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

Post on 12 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 8

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา