นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ตรวจแรงงานเชิงรุก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และ กอ.รมน.จ.พย. ออกตรวจแคมป์ก่อสร้าง

Post on 11 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 97

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา