นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา สำหรับข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 11 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 105

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา