นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

เฮ้งหวั่น โอมิครอนกระจายแคมป์ก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แนะนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

Post on 07 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 15

เฮ้งหวั่น โอมิครอนกระจายแคมป์ก่อสร้าง ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แนะนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

https://www.labour.go.th/index.php/61765-2022-01-05-02-20-13

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา