นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ให้บริการปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้าง

Post on 06 มกราคม 2565
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา