สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา มอบเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ส่งเสริม มยส. & มรท.

Post on 08 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา