สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

กองความปลอดภัยแรงงาน ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การยกร่างกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ

Post on 08 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา