สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

แนวปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

Post on 08 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 11

แนวปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับสมรรถนะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างยั่งยืน 📎📎ดาวน์โหลดไฟล์หรืออ่านผ่าน E-Book

ได้ที่ https://www.tosh.or.th/.../item/1001-2021-10-06-01-02-15

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา