สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม วางแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผน Action Plan

Post on 07 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 12

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา