สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Post on 05 ตุลาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 10

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา