สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา บรรยายให้ความรู้เรื่อง “สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”

Post on 30 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 13

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา