สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา มอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน & สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ

Post on 27 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา