สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา มอบเกียรติบัตรโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2564

Post on 27 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา