สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post on 24 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 16

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา