สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564

Post on 23 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 16

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา