สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา บรรยายให้ความรู้ “กฎหมายแรงงานกับการป้องกันการค้ามนุษย์” และร่วมเสวนาฯ

Post on 22 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 13

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา