นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อทำงานกับความร้อน (5 ภาษา)

Post on 10 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 13

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/poster/item/959-5

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา