นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พะเยา ครั้งที่ 3/2564

Post on 08 กันยายน 2564
by Phayao
ฮิต: 12

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา