นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา “แรงงานพะเยาร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19”

Post on 03 พฤษภาคม 2564
by Phayao
ฮิต: 6

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา