นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Post on 27 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 10

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา