นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

Post on 11 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 18

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา