นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ขับเคลื่อนเข้ม!! มาตรฐาน มยส. “ป้องกันยาเสพติด” จับมือสถานประกอบกิจการ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัด สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง.!!..

Post on 09 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 18

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา