นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

Post on 06 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 22

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา