นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

Post on 02 เมษายน 2564
by Phayao
ฮิต: 22

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา