นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ขอความร่วมมือทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน

Post on 23 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 3

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา