นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564

Post on 22 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 7

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา