นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

PR:กว๊านพะเยา News สสค.พะเยา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตรวจแรงงาน.. บูรณาการเชิงรุก!!

Post on 18 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 9

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา