นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา

Post on 18 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 4

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา