นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา

Post on 11 กุมภาพันธ์ 2564
by Phayao
ฮิต: 11

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา