นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย​เชิงรุก ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ​กลุ่มเสี่ยง

Post on 16 ตุลาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 5

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา