นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา (งบพัฒนาจังหวัด)

Post on 12 ตุลาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 9

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา