นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยเชิงรุก ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง

Post on 12 ตุลาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 8

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา