นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างการรับรู้เชิงป้องกัน (Prevention) ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการ

Post on 12 ตุลาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 8

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา