นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

Post on 24 กันยายน 2563
by Phayao
ฮิต: 14

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา