นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ..ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน “ยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ” การประชาสัมพันธ์ชื่อกรม โดยผ่านบทเพลง กสร.ประสานจิต ร่วมมิตรพัฒนาแรงงาน ช่องทาง YouTube Channel

Post on 02 มิถุนายน 2563
by Phayao
ฮิต: 156

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา