สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุน เข้ารับราชการทหารกองทัพบก และกองทัพอากาศ ประจำปี 2563

Post on 02 มิถุนายน 2563
by Phayao
ฮิต: 185

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา