นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุน เข้ารับราชการทหารกองทัพบก และกองทัพอากาศ ประจำปี 2563

Post on 02 มิถุนายน 2563
by Phayao
ฮิต: 242

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา