สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

 

สสค.พะเยา ร่วมประชุมการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Post on 29 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 121

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา