นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ร่วมประชุมการเสนอโครงการภายใต้ กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Post on 29 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 189

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา