นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

Post on 29 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 242

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา