นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

..# สสค.พะเยา ตรวจประเมินการประกวดสถานประกอบกิจการ ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ...

Post on 26 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 126

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา