นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา .. จัดกิจกรรม "ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน" ใน "ตู้ปันสุข" ของ จังหวัดพะเยา

Post on 21 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 329

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา