นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 และขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย

Post on 20 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 191

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา