นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

#สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการคลายทุกข์ยุคโควิด-19 เติมน้ำใจตู้ปันสุข ส่งต่อน้ำใจคลายทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19...!!

Post on 15 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 103

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา