นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

Post on 13 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 203

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา