นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา พบปะสื่อมวลชนพะเยา สร้างการรับรู้สถานการณ์ COVID-19 ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา

Post on 12 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 181

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา