นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

..!!# สสค.พะเยา ปฏิบัติการคลายทุกข์ยุคโควิด-19 สอบสวนข้อเท็จจริงลูกจ้าง นายจ้าง ผ่านระบบ Video Conference System (Application Zoom) แก้ปัญหาการเดินทางข้ามจังหวัดมาให้ถ้อยคำ..!!

Post on 05 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 188

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา