นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน “ขับเคลื่อนปฏิบัติการคลายทุกข์ยุคโควิด”

Post on 05 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 228

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา