นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา ปฏิบัติการคลายทุกข์ยุคโควิด-19 รับคำร้องนายจ้างเลิกจ้างกะทันหัน ไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย

Post on 05 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 231

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา