นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สถานการณ์ COVID–19 จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

Post on 02 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 190

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา